Ταυτότητα

 

Σύντομη Αναδρομή

 

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) είναι το αρχαιότερο ιατρικό σωματείο της χώρας. Ιδρύθηκε στις 13 Μαϊου 1835, δύο χρόνια πριν από την ίδρυση του Εθνικού Πανεπιστημίου. Η ιστορία της "είναι αυτόχρημα η ιστορία της νέας Ελληνίδος Ιατρικής". Στην ηγεσία της βρέθηκαν, κατά καιρούς, πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ιατρικού κόσμου. Κατά διάρκεια του βίου της έχει γνωρίσει ημέρες επιστημονικής δόξας και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα ιατρικά αλλά και στα κοινωνικά πράγματα της χώρας.

Η νεώτερη περίοδος της ΙΕΑ οριοθετείται στα 1974, όταν την Προεδρία της αναλαμβάνει ο Σωτήρης Παπασταμάτης, που ορίζει ως στόχο της "να συμβάλει εις τον συντονισμόν του έργου των επί μέρους εταιρειών, και δη του αφορώντος τας επιστημονικάς των εκδηλώσεις και τας μεταξύ αυτών σχέσεις". Τον επόμενο χρόνο η ΙΕΑ αρχίζει την έκδοση του περιοδικού της Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής και διοργανώνει το 1ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Συνεχίζοντας τις δύο αυτές βασικές δραστηριότητες, αθλοθετώντας το Έπαθλο "Σωτήρης Παπασταμάτης", αναβιώνοντας το Συμβουλίδειο Αγώνισμα, χορηγώντας Υποτροφίες, αναλαμβάνοντας εκδόσεις πολύτιμων βιβλίων και μ' ένα πλήθος άλλων εκδηλώσεων, οι μετέπειτα διοικήσεις επιδιώκουν διαρκώς την προσαρμογή του έργου και της λειτουργίας της ΙΕΑ πάνω στο όραμα του Σ. Παπασταμάτη.

 

Καταστατικό της ΙΕΑ

Μέγεθος αρχείου: 180 KB

Υπενθύμιση στοιχείων εισόδου
  Email
 
  Κωδικός
 
 
   
Νέος χρήστης; Εγγραφή εδώ!