Γίνετε μέλος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών


Τακτικά μέλη της ΙΕΑ έχουν δικαίωμα να εγγραφούν Έλληνες ή αλλοδαποί πτυχιούχοι
Ιατρικής, Ελληνικών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων, εφ’ όσον δεν είναι
εγκατεστημένοι μονίμως εκτός της ευρύτερης Αττικής, κατά την κρίση του ΔΣ.

Διαβάστε το καταστατικό της ΙΕΑ.

E-mail:
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Ημερομηνία γεννήσεως:
Έτος λήψεως πτυχίου:
Ειδικότητα:
Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
+ Επιπλέον πεδίο
Θέση εργασίας:

Διεύθυνση κατοικίας
Οδός:
Αριθμός:
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Νομός: Αττικής
Τηλέφωνο:

Διεύθυνση εργασίας
Ίδρυμα:
Οδός:
Αριθμός:
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Νομός:
Τηλέφωνο:

Προτείνομαι από τα τακτικά μέλη της IEA:
+ Επιπλέον πεδίο
Να γίνεται αναζήτηση των στοιχείων μου από τους επισκέπτες του MedNet.gr
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
  • Είμαι πτυχιούχος της Ιατρικής
  • Διαμένω μόνιμα στην περιοχή Αττικής
  • Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού της ΙΕΑ
  • Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων

Υπενθύμιση στοιχείων εισόδου
  Email
 
  Κωδικός
 
 
   
Νέος χρήστης; Εγγραφή εδώ!